מהלך הלימודים

שנה א'
על כל התלמידים ללמוד את קורסי המבוא שלהלן, שסיומם מהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים:
מבוא למדעי כדור הארץ; מבוא לגיאו-אינפורמטיקה; היבטים של מיפוי וחישה מרחוק; סטטיסטיקה (בקשה לפטור בגין קורס סטטיסטיקה בחוג אחר, ניתן להגיש לוועדת ההוראה של החוג); מבוא לאקלים ובעיות הסובב; מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום סביבה; שיטות מחקר כמותיות; השתתפות בתרגיל הכרת הספרייה.
 
ניתן לקחת בשנה א' (סמסטר א') את קורס היסוד: יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית.

תנאי מעבר לשנה ב': סיום חובות שנה א' בציון ממוצע של 70 לפחות.

שנה ב'
על כל התלמידים ללמוד את הקורסים: שיטות מחקר איכותניות, מיומנויות בכתיבה מדעית וגיאוגרפיה של המזרח התיכון.
 
קורס הפרו-סמינריון בוטל ובמרומו יש להשלים שיעור יסוד או בחירה.

שיעורי יסוד: התלמידים יבחרו מתוך הרשימה הכוללת של שיעורי היסוד את השיעורים הנמנים עם תחומי הידע שברצונם להתמקד בהם. דרישת קדם לשיעורי יסוד היא השלמת לימודי המבואות בתחום הנבחר. 

(תלמידי המסלול החד-חוגי יבחרו 5 קורסים, תלמידי המסלול הדו-חוגי יבחרו 3 קורסים).

שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג'): התלמידים רשאים לבחור כבר בשנה ב' מהיצע שיעורי הבחירה ושיעורי היסוד. שיעורי הבחירה מחולקים גם הם לפי תחומי הידע המוצעים בחוג. התלמידים יוכלו לבחור שיעורי בחירה מכמה תחומי ידע לפי רצונם. דרישת קדם לשיעורי הבחירה היא השלמת לימודי המבואות ושיעורי היסוד הנדרשים בתחום הנבחר.
גיאו-אינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א') - קורס בחירה בתשע"ו (קורס חובה משנת הלימודים תשע"ז). 

שנה ג'
סמינריונים: תלמידי שנה ג' יבחרו סמינריונים על פי תחומי הידע שבחרו. התלמידים במסלול הדו-חוגי חייבים להשתתף בסמינריון אחד. תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להשתתף בשני סמינריונים.  

תנאי כניסה לסמינריון: סיום מבואות שנה א' בממוצע 70, סיום חובות הקורסים: שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, מיומנויות בכתיבה מדעית ומילוי דרישות הקדם של הסמינריון הנבחר. 

מועד הגשת העבודות הסמינריוניות:

סמסטר א': יום א', 15.5.16 (ז' באייר תשע"ו)  
סמסטר ב' וקורסים שנתיים:  יום א' 18.9.16 (ט"ו באלול תשע"ו)

 שיעורי בחירה: התלמידים ישלימו את מכסת השיעורים הנדרשת לתואר מתוך היצע שיעורי הבחירה ושיעורי היסוד.

שיעורים מבוססי סיורי שטח:

חלק מהשיעורים בחוג משלבים לימוד בכיתה וסיורים בשטח. תלמידים בקורסים אלה חייבים לקחת חלק בסיורים על מנת להיות זכאים לציון. שיעורים מבוססי סיורי שטח הינם במסגרת שיעורי הבחירה. רשימת הקורסים מבוססי סיור כוללת: (1) צדק חברתי וסביבתי (2) חופי הים התיכון (3) יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית (4) גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה. בנוסף, במספר שיעורי מבוא, יסוד ובחירה נוספים מתקיימים סיורים שהם חלק מחובות הקורס.

גיאוגרפיה יישומית - פרויקט
תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להשתתף בשנה ג' בקורס גיאוגרפיה יישומית - פרוייקט המתמקד בבעיה גיאוגרפית ומנתח אותה דרך מחקר אמפירי יישומי המתבסס על כל הנלמד במהלך התואר הראשון בחוג ומשלב סיורים ועבודת שטח. תלמידי המסלול הדו-חוגי רשאים להשתתף (בשנה ג') בקורס זה כשיעור בחירה (שווה-ערך ל-4 ש"ס).


מועד הגשת רפרטים ועבודות סיום קורס עד חודש מסיום הסמסטר :
סמסטר א': יום ד' 17.2.2016 (ח' באדר א' תשע"ו)
סמסטר ב': יום א' 10.7.2016 (ד' בתמוז תשע"ו)
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח