קורסי החוג ללימודי הערבית והאסלאם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

המגמה לשפה וספרות ערבית

**באישור היועץ ובתקופת השינויים בלבד, ניתן ללמוד
**שיעורי מבואות או לימודי יסוד מהמגמה השניה, כשיעורי העמקה

שנה א'

לימודי יסוד (מסגרת 120)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג105
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג105
**הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ
**ג. בוגרי ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ווב102
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00ווב102
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג104
**פתוח לתלמידי החוג בלבד
** מיועד לתלמידים שאינם דוברים ערבית כשפת אם
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00ווב103
** פתוח לתלמידי החוג בלבד
**הקבוצה מיועדת לתלמידים ששפת אמם ערבית

מבואות (מסגרת 120)

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן279
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' קדרי שיבי מייסוןסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג001

שנה ב'

לימודי יסוד (מסגרת 122)

0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00ווב001
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00ווב001

מבואות (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן281
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג001
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג001

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)

0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג105
0631225401 - תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג105

שנה ג'

לימודי יסוד (מסגרת 123)

0631331001 - שירה ערבית קלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן220
0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן278

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 123)

0631331101 - תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג102

שיעורי העמקה (מסגרת 124)

0631115101 - תרגיל מיומנויות בכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג104

ספרות ערבית קלאסית

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב102
0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן362

ספרות ערבית מודרנית

0631242701 - סופרים צעירים (תאריך בחינה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00רוזנברג104
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00רוזנברג104
0631246901 - סוגיות בסיפורת מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג103
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג103

דת והיסטוריוגרפיה

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג104
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'שיעורב'16:00–20:00גילמן456
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג106
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג105
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631225101 - תרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן326
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם**
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם

לשון ערבית

0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג103
0631243401 - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג105
פרופ' ישי פלדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0631247201 - המקאמה הערבית והמקאמה העברית (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף סדןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב105
**לתלמידי שנה ג' בלבד
** ניתן ללמוד קורסי סמינר כקורסי בחירה בשנה ג'

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0680323701 - זרמים ברומן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0821133101 - מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0690130001 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0690130002 - מבוא לבלשנות שמית ** (תאריך בחינה)
מר רועי ברוןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג104
**חובה להשתתף בשיעור ובתרגיל כחטיבה אחת
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תה'11:00–14:00נפתלי104
**הרישום במזכירות החוג לסוציולוגיה, ומותנה באישור המרצה
0697100801 - אסלאם: חברה, מחשבה והלכה** (תאריך בחינה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר ב'שיעורה'12:00–16:00גילמן220

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד את כל הסמינרים כשעורי העמקה בשנה ג'

ספרות ערבית קלאסית

0631342701 - מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב301
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב301
0631343201 - ספרות עממית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב401
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב103

ספרות ערבית מודרנית

0631342301 - סיפורת ערבית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב301
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב301
0631343501 - הדרמה והתיאטרון בתרבות הערבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב101
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב101

לשון ערבית

0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב101

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב501
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב501

מגמת האסלאם

שנה א' (מסגרת 120)

שיעורי ערבית

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00ווב105
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00ווב105
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00ווב105
**לא כל השעות נכללות במניין השעות לתואר
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00גילמן361
מר אחמד מחאמידסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג211
**לא כל השעות נכללות במניין השעות לתואר

מבואות (מסגרת 122)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג105
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00רוזנברג105
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ
**ג. בוגרי ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
0631113201 - תרגיל במושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
מר אלימלך גרוסמןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג102
** דרישת קדם: פטור מערבית
0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001

טקסטים מודרנים למתקדמים

0631200601 - "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן280
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן220

טקסטים קלאסיים למתקדמים

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב102
0631247001 - קריאה במקורות שיעיים (תאריך בחינה)
ד"ר רועי וילוז'ניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג205

שנה ב' (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן281
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג001
0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג105
0631225101 - תרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן326
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

שנה ג' (מסגרת 123)

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג104
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג106
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג105
0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג205

שיעורי העמקה (מסגרת 124)

0631247401 - אבן ח'לדון על הפילוסופיה של ההיסטוריה (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'שיעורב'16:00–20:00גילמן456
0631247501 - נביאים ונבואה בקוראן ובפרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103
**דרישת קדם: מיועד לתלמידי שנה ג' בוגרי קורס קוראן ופרשנות
0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן362
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג103
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג103
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב105
** דרישת קדם: מיועד לתלמידי שנה ג' בוגרי קורס קוראן ופרשנות
** קורסי חובה בשפה וספרות ניתנים כבחירה באסלאם
** ניתן ללמוד קורסי סמינר כקורסי בחירה בשנה ג'

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0690190101 - חז"ל ספרותם ועולמם (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב001
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג102
0622221901 - איראן, מהקאג'רים לאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן456
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
מר יואב מירבסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0677113401 - עולמות יהודיים בין כורש למוחמד (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג104
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג104
0690161101 - קריאה במורה הנבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן279
0690161201 - קריאה במורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג205
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0677205801 - המפגש הראשון בין היהדות לאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' יורם ארדרסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג105
פרופ' יורם ארדרסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105
0821133101 - מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690229701 - סיפורי בראשית: מסורות ומקורות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג106
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
0690221201 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים: זרמים והתפתחויות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0821134101 - מבוא לאמנות האסלאם: הדמות באמנות האסלאם: מהנביא מוחמד ועד הט (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00קיקואין01
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תה'11:00–14:00נפתלי104
**הרישום במזכירות החוג לסוציולוגיה, ומותנה באישור המרצה

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד את כל הסמינרים כשעורי העמקה בשנה ג'
0631243501 - עיונים בכתבי הרמב"ם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00ווב401
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב101
0631342701 - מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב301
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב301
0631343601 - קריאה בכתבי אבן באג'ה ואבן טופיל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00רוזנברג211
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב501
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב501

תואר שני (מסגרת 620)

0631414701 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00ווב103
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב105
0631414001 - ריטוריקה ומשקל בשירה הערבית הקלאסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג209
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג105
0631417001 - מגעים בינתרבותיים בראי הסיפורת הערבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00ווב105
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ווב101
0631247501 - נביאים ונבואה בקוראן ובפרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103
0631414301 - ספרות ולשון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב401
**מי שלמד בעבר קורס זה במדעי הדתות 0697408201-לא יכול להירשם
0631416101 - הספרות הביוגרפית האסלאמית בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג209
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב103
0631416701 - נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב103
פרופ' ישי פלדסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב103
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב105
**דרישות קדם: מיועד לבוגרי קורס קוראן ופרשנות

קורסי סמינר לתואר שני מחוגים אחרים

0690427501 - ביטויי טראומה בסיפורת ובנבואה שבמקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט אוריה סמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן261
0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
**קורס סמינר תואר ראשון
0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן497
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזרח התיכון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'14:00–18:00רוזנברג212
0680509701 - שירה עברית במרחב העות'מאני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן362
0677409901 - סגפנות וסגפנים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח