בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

  • בחינות החוג לגיאוגרפיה מתקיימות בבניין יד-אבנר.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בעל פה     14/01/2016  09:00     
בחינה   מטאורולוגיה סינופטית**   מר אלון שמש ,פרופ' הדס סערוני   18/01/2016  09:00  14/02/2016  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית   ד"ר משה גבעוני ,מר אמיר פדר ראובן   19/01/2016  09:00  15/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק   מר ניר פולמן ,ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   19/01/2016  09:00  14/02/2016  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה*   פרופ' עודד פוצטר   20/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 
בחינה   אתיקה סביבתית   ד"ר דניאל מישורי   21/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 
בחינה   גיאואינפורמטיקה - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')   פרופ' יצחק בננסון   22/01/2016  09:00  17/02/2016  09:00 
בחינה   התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י   ד"ר צבי רון   24/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית   מר ירון בלסלב   25/01/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית   מר ירון עוגן   26/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר ,גב' מירב ברקת   26/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   27/01/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   מר ירון בלסלב   28/01/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינה   יסודות גיאוגרפיה עירונית   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   31/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   סוגיות בזיהום מים- מקורות, תהליכים ומנגנונים   פרופ' דרור אבישר   31/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   01/02/2016  09:00  31/03/2016  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב מיכל בן נוח טליטמן   01/02/2016  09:00  25/02/2016  09:00 
בחינה   תכנון עירוני   ד"ר טלי חתוקה   02/02/2016  09:00  03/03/2016  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   03/02/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   תכנון מרחבי בישראל*   פרופ' טובי פנסטר   08/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   יסודות החישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   09/02/2016  09:00  17/03/2016  09:00 
בחינה   יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית*   פרופ' טובי פנסטר   10/02/2016  09:00  18/03/2016  09:00 
בחינת בית   תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה*   ד"ר אנה ברוק   מועד א : 04/02/2016 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 7.2.16

מועד ב : 03/03/2016 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 6.3.16

בחינת בית   זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה   פרופ' יצחק שנל   מועד א : 10/02/2016 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 16.2.16

מועד ב : 17/03/2016 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 23.3.16

בחינת ביניים   מבוא למדעי כדור הארץ*   פרופ' דרור אבישר ,גב' מירב ברקת   10/12/2015  09:00  24/12/2015  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בעל פה     09/06/2016  09:00     
בחינה   גיאוגרפיה של תעופה**   ד"ר משה גבעוני   13/06/2016  09:00  10/07/2016  09:00 
בחינה   אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ*   פרופ' הדס סערוני   14/06/2016  09:00  11/07/2016  09:00 
בחינה   מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם   פרופ' יובל פורטוגלי ,מר איל פדר   15/06/2016  09:00  12/07/2016  09:00 
בחינה   יסודות שינויי אקלים*   פרופ' הדס סערוני   19/06/2016  09:00  13/07/2016  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   מר משה מנדלמילך ,פרופ' עודד פוצטר   20/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   21/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינה   חופי הים התיכון של ישראל*   ד"ר צבי רון   22/06/2016  09:00  19/07/2016  09:00 
בחינה   יסודות ההידרוגיאולוגיה**   פרופ' דרור אבישר   26/06/2016  09:00  17/08/2016  09:00 
בחינה   סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים   פרופ' דרור אבישר   26/06/2016  09:00  17/08/2016  09:00 
בחינה   טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני   ד"ר אמנון קרטין   27/06/2016  09:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי**   ד"ר ברוך זיו   28/06/2016  09:00  21/07/2016  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   גב' מרינה טוגר   29/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   חישה מרחוק בסביבה עירונית   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   30/06/2016  09:00  24/07/2016  09:00 
בחינה   כלים כימיים ישומיים במי תהום*   פרופ' דרור אבישר   03/07/2016  09:00  17/08/2016  09:00 
בחינה   שיטות מחקר איכותיות   ד"ר טלי חתוקה ,מר יונתן גת   04/07/2016  09:00  26/07/2016  09:00 
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות**   מר ניר פולמן ,פרופ' יצחק בננסון   06/07/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 06/07/2016 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 13.7.16

מועד ב : 27/07/2016 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת המבחן: 3.8.16


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח