פירוט הקורסים לתואר שני

קורסי החוג ללימודי צרפת שנה ג' וממשיכי תואר שני

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה ג

מסגרת 224

שיעורי חובה

0625264201 - מבוא לזהות היהודית והפטריטית של היהודים בצרפת במהלך מלחה"ע ה (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר א'ק"מג'10:00–12:00ווב101
0625259001 - צרפתית עכשווית א' (תאריך בחינה)
סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב101
0625259101 - צרפתית עכשווית ב' (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00ווב101

שיעורי בחירה

סמ' א'

0625264301 - סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן281
0625625001 - ויקטור הוגו 1 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0625623201 - מולייר 1 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0625624601 - התפתחות הבלשנות הצרפתית בתחילת המאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוטסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00ווב105

סמ' ב'

0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0625625101 - ויקטור הוגו 2 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0625623601 - מולייר 2 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

סמינריונים (מסגרת 227)

0625326001 - תרבות דיגיטלית בצרפת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00ווב102
0680411301 - ספרות חברה ופוליטיקה: מהמהפכה הצרפתית לפרשת דרייפוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680411201 - לאקאן קורא ספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא317

 פירוט הקורסים לתואר שני

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח