מבנה תכנית הלימודים במסלול לאנגלית

מבוא לתרבות אנגליה

4

ש"ס

מבוא לתרבות אמריקה

4

ש"ס

תרגיל כתיבה לקורס בסיסי (אנגליה או אמריקה)

2

ש"ס

שייקספיר                       

4

ש"ס

פרוסמינריון[1]

4

ש"ס 

3 קורסי תאוריה

12

ש"ס

תרגיל לקורס תאורטי (סיפורת או שירה או תאוריה)

2

ש"ס

קורסים מתקדמים (קורס אחד לפחות יהיה על התקופה שלפני 1800,
אחד לפחות בספרות אנגליה ואחד לפחות בספרות אמריקה) 

22

ש"ס

סמינריון אחד [2]

4

ש"ס

סה"כ

58

ש"סבאופן הלימודים החד-חוגי

מבוא לתרבות אנגליה 4 ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
תרגיל כתיבה לקורס בסיסי (אנגליה או אמריקה) 2 ש"ס
פרוסמינריון (ראו הערה 1 לעיל) 4 ש"ס
3 קורסי תאוריה 12 ש"ס
תרגיל אחד לקורס תאוריה (סיפורת או שירה או תאוריה) 2 ש"ס
שייקספיר 4 ש"ס
קורסים מתקדמים (קורס אחד לפחות יהיה על התקופה שלפני 1800, אחד לפחות בספרות אנגלית, אחד לפחות בספרות אמריקה ועד 16 ש"ס קורסי חטיבת השלמה) [ראו הערה 4 לעיל] 60 ש"ס
2 סמינריונים (בשניים מהם תוגש עבודה סמינריונית; ראו הערה 2 לעיל) 8 ש"ס

חטיבת השלמה מחוץ לחוג בתיאום עם היועץ החוג ללימודי התואר הראשון

16 ש"ס
סה"כ 116 ש"ס

באופן הדו-חוגי בתכנית לימודים תלת-שנתית

קורסי חובה שנה א'
2 קורסים בסיסיים (מבוא לתרבות אנגליה ומבוא לתרבות אמריקה) 8 ש"ס
תרגיל כתיבה לאחד הקורסים הבסיסיים 2 ש"ס
3 קורסי תאוריה (סיפורת, שירה ותאוריה) 12 ש"ס
תרגיל לאחד מקורסי התאוריה הנ"ל 2 ש"ס
שקספיר 4 ש"ס
סה"כ 28 ש"ס
     
שנים ב'-ג'    
פרוסמינריון 4 ש"ס
קורסים מתקדמים  22 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סה"כ 30 ש"ס

 

____________________________________________________________________________________

[
[1] דרישות הקדם לרישום לפרוסמינריון: (1) סיום חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות; (2) ציון "עובר" בקורס "תרגיל כתיבה" (אנגליה או אמריקה).
[2] דרישות הקדם לרישום לסמינריון: (1) סיום קורס תאוריה; (2) סיום קורס מתקדם בתחום הסמינריון (ספרות אנגלית או אמריקנית); (3) פרוסמינריון בציון "עובר".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח