קורסי החוג לפילוסופיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

0618106801 - ק"מ: דקארט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' דפנה מרקסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00דן-דוד101
0618106802 - ק"מ: דקארט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' רוני קדם קלובסקי סמסטר א'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד101
0618106803 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' שירה דושיסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד101
0618106804 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
מר אורן לבנהסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד101
0618106805 - ק"מ: דקארט - קבוצה ה' (תאריך בחינה)
גב' הדר אליקיםסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00דן-דוד101

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי דו-חוגי במסלול הרגיל

0618103101 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר נדב רצביסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד101
0618103102 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר מיכאל גולדבויםסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618103103 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר אורי גלעדסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב

מבוא כללי ללוגיקה

0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101202 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' סתו זינגרסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101203 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101205 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00גילמןא361
0618101206 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' קרן שחרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101207 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' חן רווהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן361
0618101208 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר תום מרגליתסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101204 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אסף מנורסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101209 - מבוא ללוגיקה לתלמידי הפכ"מ (תאריך בחינה)
מר שחר ברנרסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן307

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
מר יואב מירבסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

0618106806 - ק"מ: דקארט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר יונתן ליסטיקסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמןא362
0618106807 - ק"מ: דקארט- קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד101
0618106808 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' שיר חולבסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן261
0618106809 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' בילי ארןסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד102

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית:

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי מסלול דו-חוגי במסלול הרגיל

0618103104 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר אסף מנורסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618103105 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר מתן שפיראסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00דן-דוד101
0618103106 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר גיא קפלןסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד101

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101001 - מבוא ללוגיקה פילוסופית** (תאריך בחינה)
מר רן לנצטסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

0618220101 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר אורי לנדסברגסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00דן-דוד101
0618220102 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר אדם אבולעפיהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206801 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר יואב ביירךסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00גילמןא362
מר יואב ביירךסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמןא362
0618206802 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' מרים ויילרסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד102
גב' מרים ויילרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב001

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

0618220103 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר אורן רוזסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד101
0618220104 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר מאיר קורצוייל סמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד101

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206803 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד101
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101
0618206804 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' אנה יונגרמןסמסטר ב'תרגילא'18:00–20:00גילמןא362
גב' אנה יונגרמןסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמןא361
0618206805 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' גל אשלסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמןא362
גב' גל אשלסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

מסלול: חקר התודעה

שיעורים יעודיים לתלמידי שנה ראשונה במסלול

0618645901 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים (תאריך בחינה)
ד"ר אסף וקסלר פלשנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0618645801 - בעיית התודעה: היבטים פסיכולוגיים ומוחיים (תאריך בחינה)
מר זיו פרמןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305

קריאה מודרכת לתלמידי שנה ראשונה במסלול

0618645601 - מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (תאריך בחינה)
גב' ורד בכרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן317

קריאה מודרכת לתלמידי שנה שנייה במסלול

0618645701 - מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (תאריך בחינה)
גב' פנינה זייץסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד102

שיעורי יסוד בפילוסופיה: (מסגרת 224)

יש ללמוד 2 קורסי יסוד במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618202501 - שיעור יסוד - מרטין היידגר: שאלת ההוויה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0618211301 - שיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן277
0618284501 - שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0618288001 - שיעור יסוד - תיאוריות של מקור השפה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0618298101 - שיעור יסוד - סוגיות בפילוסופיה של המשפט (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

סמסטר ב'

0618216201 - שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0618233401 - שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
0618255001 - שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0618286501 - שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)

סמסטר א'

0680311301 - טרגדיה ופילוסופיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
**סגור למי ששמע את הקורס בין הטרגדיה לטרגי
0687216001 - בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג001
0618221801 - דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן306
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0618268901 - מיל: מוסר ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0618238201 - המטאפיזיקה של הלשון (תאריך בחינה)
מר יהונתן וורטהייםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0690161101 - קריאה במורה הנבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן279
0662223601 - מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0618298001 - קריאה בוויטגנשטיין (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
**ניתן ללמוד רק את חלק א'
0659600101 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית I - ממרקס להיידגר (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
0618295401 - פרקים בפילוסופיה של החינוך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0690263701 - ניטשה בירושלים: יהודים ויהדות בפילוסופיה של ניטשה (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0618212301 - דמיון מוסרי (תאריך בחינה)
גב' מורן גודס-ריצ'יטליסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן278
0618272201 - אריסטו, אתיקה ניקומאכית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן260
0618207501 - סובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן307
0690272501 - הקבלה האקסטטית (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0618205601 - האם ישנה אמנות אחת? (תאריך בחינה)
גב' רנן עמירסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן450
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680326001 - לקרוא את קפקא בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קלייןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן305
0618274501 - מטא-אתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
0662133601 - גישות יצירתיות במדעי הרוח (תאריך בחינה)
ד"ר תמי אילת-יגורי סמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

סמסטר ב'

0618258201 - פרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן278
0687245401 - הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0687242601 - דרך הבוהיסטווה:פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל קרן סמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
0618209801 - פילוסופיית האמנות של סטנלי קאוול (תאריך בחינה)
מר פיוטר שמוגליאקובסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
0618275501 - הומניזם קונפוציאני (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0618288601 - הפילוסופיה של היוגה: קריאה קרובה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0618210201 - "את כל זה לעבור בלבוש פעוט" - פילוסופיה וילְדוּת (תאריך בחינה)
מר עמרי הדרסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן278
0618285801 - חברה ומחשבה אצל דלז וגואטרי (תאריך בחינה)
מר אדם אבולעפיהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0690264301 - א.ד. גורדון כפילוסוף (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103
0687244801 - הפרפר והפילוסוף:הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקדם (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0618253801 - הפילוסופיה של מרטין בובר: אני, אתה ושאלת האלוהים (תאריך בחינה)
מר שמואל רותםסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278
0618277601 - מציאות ואשליה: מהאופנישדות עד שנקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0690161201 - קריאה במורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג205
**תנאי קדם השתתפות בחלק א'.
0659221901 - מבוא לתיאוריה ביקורתית II - הסטרוקטורליזם הצרפתי ומה שאחריו (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן361
0618242201 - ויטגנשטיין: מאמר לוגי פילוסופי (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן307

תחומי לימוד:

שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

סמסטר א'

שיעור המשך

0618235001 - תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0618235002 - תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00גילמן305

סמינרים

0618355601 - רגשות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
0618384001 - עמנואל לוינס: מובן ואחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל

סמסטר ב'

סמינרים

0618365801 - פסיכולוגיה עתיקה: תורת הנפש בפילוסופיה יוונית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618366101 - הפנומנולוגיה של הזמן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

ב. לוגיקה ופילוסופיה של השפה

סמסטר א'

שיעור המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
0618240102 - תרגיל צמוד לנ"ל - שפה (תאריך בחינה)
מר איתמר בן-יאירסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמןא361
0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618745802 - תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמן305

סמינרים

0618381401 - אמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0618386201 - ליוטאר: הדיפרנד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרב'08:00–12:00גילמן450
0618365201 - תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662320201 - שפה מגלה ושפה מכסה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361
**סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

סמסטר א'

שיעורי המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בידרמן
מר גור ליבנה
סמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן277
0618222302 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית (תאריך בחינה)
מר דור מילרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד101
0618222501 - פילוסופיה מזרחית סינית – שיעור המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן362
0618222502 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית (תאריך בחינה)
גב' רננה פריםסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן317

סמינרים

0618383801 - חיים דרך מוות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא362
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00דן-דוד102
**סמינר תואר שני פתוח לתלמידי תואר ראשון
0687341201 - לאחוז את הריקות בידיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00דן-דוד210

סמסטר ב'

סמינרים

0618365501 - דאיה קרישנה וכופרים אחרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן262
0687341701 - זהות באסיה:זהות עצמית בפילוסופיה ובמחשבה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד209
0687341801 - זהות באסיה: זהות עצמית בהגות סין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
0687341301 - על קרמה וסוגי ההכרח:סיפורי קללה וגורל מן המאבהרטה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמןא317

ד. פילוסופיה של הדת

סמסטר א'

שיעור המשך

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0618220902 - תרגיל צמוד לנ"ל - דת (תאריך בחינה)
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן305

סמינרים

0690366901 - ביקורת הדת של שפינוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
0690367001 - הבעש"ט ותלמידיו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697409301 - הגות בין-דתית במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00ווב501
0618365601 - שפינוזה: קריאה ב"אתיקה" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0618365701 - השגחה אלוהית בהגותם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא362
0697409801 - מהי תיאולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:

מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.

התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.

סמסטר א'

שיעורי המשך

0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן280
0618260102 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר (תאריך בחינה)
מר אמיר ירצקיסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן305
0618260103 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר (תאריך בחינה)
גב' נועה פטישסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618260104 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
מר נועם מלמדסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד211
0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278
0618758502 - תרגיל צמוד לנ"ל- פוליטית (תאריך בחינה)
מר אורי פרלמןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן317
0618758503 - תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית (תאריך בחינה)
מר יובל איתןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן305

סמינרים

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן262
0618342801 - מה אנחנו חייבים לדורות הבאים? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמןא362
0618365601 - שפינוזה: קריאה ב"אתיקה" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0618386201 - ליוטאר: הדיפרנד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרב'08:00–12:00גילמן450
0618365101 - חופש כמושג פוליטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618342901 - אמנות ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362

ו. אסתטיקה

סמסטר א'

שיעורי המשך

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618240002 - תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה (תאריך בחינה)
גב' נטע סובינסקיסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00דן-דוד210
0618240003 - תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה (תאריך בחינה)
מר יונתן לויןסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן305

סמינרים

0618384001 - עמנואל לוינס: מובן ואחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0618365401 - על יחס, קרבה וזיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן260

סמסטר ב'

סמינרים

0618402801 - "המטאפיזיקה של הנעורים": כתביו המוקדמים של בנימין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמןא362
0680411201 - לאקאן קורא ספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא317
0618342901 - אמנות ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362

ז. פילוסופיה של המדע

סמסטר א'

סמינרים

0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618381401 - אמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

שיעור המשך

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0618252801 - תרגיל בפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
גב' יעל גזיתסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן305

סמינרים

0659221101 - מדידות ותקנים במדע ובטכנולוגיה: הבטים הסטוריים ופילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262
0618385701 - דיאלוג פילוסופי כמעצב סגנון חיים: מה אנו רוצים מהפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נתנאל לאורסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמןא361

לימודי התואר השני

0618000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
מרצים אורחיםסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל

תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמסטר א'

סמינרי מחקר, מוכר כ 4 ש"ס (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618485601 - סמינר מחקר: מטפיזיקה - זמן, זהות פרסונאלית, בעיית התודעה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618491901 - סמינר מחקר: רגשות והלכי רוח (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618489701 - סמינר מחקר: האוניברסיטה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618405301 - סמינר מחקר: פילוסופיה פוגשת את עבודת האמנות (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00

סמסטר ב'

סמינרי מחקר מוכר כ 4 ש"ס (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618437401 - סמינר מחקר: זכויות אדם (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
0618400201 - סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
0618404901 - סמינר מחקר: פילוסופיה וביוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
0618405101 - סמינר מחקר: פלטוניזם (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)

שנתי

0618405601 - סוגיות בלתי-צפויות בפילוסופיה השוואתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן-עמי שרפשטייןסמסטר א'+ב'סמינרב'11:00–13:00
0690463201 - תיאולוגיה פוליטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690463101 - מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

סמסטר א'

0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659999501 - תכונות ראשוניות ותכונות משניות בעת המודרנית המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00רוזנברג107
0680515601 - מרטין היידגר, המילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
0680515301 - הכפיל: אוהב או אוייב? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דני רוהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00דן-דוד102
0672328701 - סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא317
0697409401 - סבל ושחרור בפילוסופיה ובדת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00ווב501
0618483901 - פרקים ב"פנומנולוגיה של הרוח" מאת היגל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא361
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא361
0687446501 - לומר את מה שלא ניתן להאמר:תפיסת השפה בפילו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0618400901 - הפנומנולוגיה של הוסרל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא361
0659612301 - הורקהיימר/אדורנו-"דיאלקטיקה של הנאורות" (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618405201 - הפילוסופיה הסטואית: אתיקה, פיזיקה ואפיסטמולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמןא317
0659304401 - המיתוס בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמסטר ב'

0659221101 - מדידות ותקנים במדע ובטכנולוגיה: הבטים הסטוריים ופילוסופיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262
0618469201 - ספר המדינה לאפלטון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמןא317
0618402801 - "המטאפיזיקה של הנעורים": כתביו המוקדמים של בנימין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמןא362
0687446701 - סינולוגיה דיגיטלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00
**קורס מרוכז בין התאריכים 3.4.16-10.6.16.בימי ד'-הדרכה אי
0618404701 - פנים panim: על הופעת הסובייקטיביות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361
0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנאליטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן262
0659248001 - דמיון,בדיה,וסיפור:הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעים ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0687447201 - היקום באטום אחד:סוגיות בדיאלוג שבין בודהיזם למדע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן262
0618494601 - אסתטיקה בעת הזו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא361
0659221301 - רציונליות, מחוייבות, וגבולות הביקורת: קווים עכשויים למחלוקת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן450
0618405401 - סבל וידיעה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317
0659220801 - ניטשה-"עיונים שלא בעיתם" (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659320901 - חילון האינסוף:מתמטיקה וקוסמולוגיה מימי הביניים לראשית העת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד209
0618405501 - מחשבה מיתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618405001 - פילוסופים קוראים את שפינוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן455
0618910401 - סמינר דוקטורנטים מתקדמים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00
** לסרוגין
**חובת השתתפות לדוקטורנטים במהלך שנתיים מלימודיהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח