חידוש לימודים

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם בפקולטה בהתאם לתקנות חידוש הלימודים (ראה מידע כללי) יפנו למזכירות התלמידים לשם קבלת טופס מתאים.

תלמידים המחדשים את לימודיהם חייבים בתשלום דמי חידוש לימודים.

חידוש הלימודים מותנה בצבירת מספר מינימלי של שעות לימוד והוא כפוף לתנאים של כל חוג או יחידה. תכנית הלימודים המחייבת את התלמידים המחדשים לימודים היא התכנית של השנה שבה חודשו הלימודים.

ניתן לחדש לימודים בסמסטר א' עד שישה שבועות לפני תחילת השנה ובסמסטר ב' עד חודש ימים לפני תחילת הסמסטר.

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח