כללי

מטרות הלימודים לתואר השני הן:

א. העמקה באחד או בשניים מתחומי הפילוסופיה הנלמדים בחוג - תורת ההכרה ומטאפיזיקה; לוגיקה ופילוסופיה של השפה; תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית; פילוסופיה מזרחית ומושווית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת; פילוסופיה של המדע.

ב.  רכישת כלים למחקר פילוסופי. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח