דרישות הלימודים

1. נוכחות פעילה בכל השיעורים והסדנאות .

2. הגשת כל התרגילים והעבודות המוטלות במהלך הקורס.

3. ציונים ובחינות - בכל שיעור או סדנה ייגשו התלמידים לבחינה סופית או יגישו עבודה מסכמת. הציון הסופי בשיעור או בסדנה ייקבע לאחר שקלול ציון המטלה הסופית וציוני התרגילים שהוגשו במהלך הקורס.

4. קריאה עצמית של טקסטים מן המקורות הקלאסיים של השפה ועמידה בבחינת בקיאות בלשונם של טקסטים אלו. רשימת טקסטים נבחרים שקריאתם נדרשת נמסרת לתלמידים בתחילת שנה"ל.

5. המעבר מלימודי ההשלמה ללימודי התכנית מותנה בהשגת הציון "טוב" לפחות בכל אחד מן הקורסים המרכיבים את לימודי ההשלמה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח