תנאי הקבלה

 קבלת תלמידים לחוג נעשית לפי דרישות הפקולטה, כמפורט באתר ההרשמה ללימודים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח