פירוט הקורסים

קורסי מ.א

קורס

דרישות קדם

ש"ס

סמסטר

קולוקוויום

-

4

שנתי

מתודולוגיות מחקר***4

א'

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים**

מבוא לבלשנות+פונולוגיה מתחילים+תחביר מתחילים*+סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים* 4+2

א'

סמנטיקה למתקדמים
 
יסודות הסמנטיקה הפורמלית 4 א'
תחביר בן זמננו 1

תחביר מתקדמים 4 א'

בלשנות חישובית מתקדמים**

בלשנות חישובית מתחילים+תחביר מתחילים* 4+2 א'
נוירובלשנות: שפה ומוח**
 
 
יסודות הבלשנות התיאורטית+פונולוגיה מתחילים+תחביר מתחילים 4 ב'
דמיון מבני ותפיסתי**
 
 
פונולוגיה מתקדמים  ב' 
 
* ניתן ללמוד את דרישות הקדם במקביל לקורס.
**השתתפות בקורס מותנית בציון 90 ומעלה בדרישות הקדם.
***מיועד לתלמידי מחקר בלבד (מ.א.מחקרי ודוקטורט)


קורסי/סמינרי ב.א. הפתוחים לתלמידי מ.א

קורס

דרישות קדם

ש"ס  

סמסטר 

סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית

פונולוגיה מתקדמים* 4

שנתי

פונולוגיה ניסויית
פונטיקה+פונולוגיה מתקדמים* 
  (מומלץ פונטיקה אקוסטית)
2

א'

דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש תחביר מתחילים + פונולוגיה מתחילים 2

א'
בלשנות חישובית מתחילים
יסודות הבלשנות התיאורטית
4

ב'

אופטימליות סגמנטלית  
 
 
פונולוגיה מתקדמים
4 ב'
מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה 
 
 
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית
ב' 
רכישת התחביר 
 רכישת שפה ו/או תחביר מתקדמים
ב'
 
 
 
* ניתן ללמוד את דרישת הקדם במקביל לקורס בסמסטר א'
 
  

סמינרי מ.א.
 
קורס
 
דרישות קדם
 
ש"ס  
 
סמסטר
 
עיבוד: חישוביות וקוגניציה
 
בלשנות חישובית מתקדמים
 
4
 
א'
 
נוירובלשנות: אזור ברוקה
 
פסיכובלשנות: שיטות מחקר+נוירובלשנות: שפה ומוח
 
4
 
א'
 
פרגמטיקה ודקדוק
(תלמידי מ.א. פטורים מדרישות הקדם)

4 ב'
 
 
    '
למידה: חישוביות וקוגניציה
 
בלשנות חישובית מתקדמים 4 ב'
 
 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח