ראשי בתי הספר

 

ראשי בתי הספר

פרופ' ליאו קורי
 
בית הספר להיסטוריה
 
פרופ' מישל קאהן
 
בית הספר למדעי התרבות
 
פרופ' תמר סוברן
 
בית הספר למדעי היהדות
 
פרופ' מנחם פיש
 
בית הספר לפילוסופיה
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח