פירוט הקורסים

קורסי לימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00גילמן361
גב' הדס סופרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
0622230401 - מבוא לצופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

**פרו"ס וסמינר נחשבים לסמינר
0693220101 - גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן305
ד"ר אירית בקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן455
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261
**סדנא המשלבת מחקר שדה
**מיועד לתלמידי שנים ב' וג' וכן תלמידים שלמדו לפחות 10 ש"
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693200901 - תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר ערן כתרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278
0622921401 - אפריקה בראי הקולנוע (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00גילמן281
0693201201 - "זיכרון של מלחמה רבה": היסטוריה של אנגולה במאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן317
0693201301 - אתנוגרפיה של הגירה ומסעות (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0622920801 - צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות: מרוקו, אלג'יר ותוניס (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
0693201101 - יהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון שלוםסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00דן-דוד102
0693201001 - חוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן455
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0690230601 - המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג103
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107
1880061401 - בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל - סוגיות מרכזיות באפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
**לפרטים יש להכנס לקישור הבא.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח