מזכירות החוג

מזכירות החוג           
 שירלי גלזר - עוזרת מנהלית, דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
מלי גוילי - מזכירת תלמידים, דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 259, טל': 6407836-03; פקס': 03-6406712

קבלת קהל:
בימים א',ב', ד', ה' בשעות 13:00-10:00
יום ג' בשעות  15:00-12:00


אתר החוג באינטרנטhttp://humanities.tau.ac.il/eastasia :/

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח