מזכירות החוג

ראש החוג: פרופ' איריס מילנר 

עוזרת מנהלית בחוג: גב' מיקה שחר

מזכירת תלמידים: גב' חוה שמואלי-רוזנברג

 

מזכירות החוג:
בנין גילמן, חדר 358, טל' 6409689

קבלת קהל:
ימים א', ג', ד', שעות 10:00-13:30 
יום ב' שעות 10:00-15:00

דואר אלקטרוני:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/literature

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח