קתדרות

הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהדות סלוניקי ויוון; הקתדרה לתרבות היהודים בארצות האסלאם ולחקר הגניזה ע"ש יוסף וסיל מייזר; הקתדרה להיסטוריה של יהדות אירופה ע"ש קרן משפחת אברהם ואדיטה שפיגל; הקתדרה לפילוסופיה ולאתיקה יהודית ע"ש לילי וליאון סוראסקי; הקתדרה למדעי היהדות ע"ש סר איזיק וולפסון; הקתדרה לחקר השואה ע"ש בנימין וחיה שפלסקי; הקתדרה לתולדות הלשון העברית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר; הקתדרה לחקר הציונות ע"ש ד"ר ראובן מרנפלד; הקתדרה לתולדות היהודים בפולין ומורשתם ע"ש אנשל רייס; הקתדרה לתרבות ישראל וספרותה ע"ש יעקב ושושנה שרייבר; הקתדרה לחקר תולדות יהדות רוסיה ע"ש צבי ברגר ושרה ברגר ז"ל; קתדרת אוסטריה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא; הקתדרה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה והברזל ע"ש יעקב אלקובי; הקתדרה לתולדות היהודים בעולם העתיק ע"ש יעקב אלקובי.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח