לימודי הליבה

בבסיס לימודי התואר הראשון בחוג, בכל המסלולים והמגמות, עומדת חטיבת קורסים משותפת בת 24 ש"ס - "לימודי הליבה" - את רובם יש להשלים בשנה הראשונה ללימודים כמפורט להלן. לימודי הליבה כוללים את הקורסים הבאים:

מבוא לסיפורת

2 ש"ס

הדרכה אישית במבוא לסיפורת

2 ש"ס

יסודות השיר

2 ש"ס

תרגיל ביסודות השיר

2 ש"ס

מבוא לתורת הספרות

4 ש"ס

תרגיל במבוא לתורת הספרות 

2 ש"ס 

יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים

2 ש"ס

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות (ניתן ללמוד בשנה ב')

4 ש"ס

תחנות יסוד בספרות המערב א' או ב'(לא יינתן בשנה"ל תשע"ו)

4 ש"ס

סה"כ

24 ש"ס

 
 
תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ה ולא סיימו את לימודי הליבה, ישלימו את לימודיהם ל-24 ש"ס לפי התכנית שלעיל.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח