ציון גמר

שקלול ציוני הגמר

הרכב ציון הגמר במסלול העיוני -

ציוני הקורסים: 60%

ציוני שני הסמינריונים: 30%

ציון הבחינה: 10%

הרכב ציון הגמר במסלול המחקרי -

ציוני הקורסים: 30%

ציון הסמינריון: 20%

ציון עבודת הגמר: 50%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח