משך הלימודים

משך הלימודים בתכנית גופה - שנה אחת. מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית יהיו חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתכנית גופה (ראו בסעיף הבא). את לימודי ההשלמה ניתן לפרוס על פני שנה אחת. אין אפשרות להתחיל את הלימודים בתכנית גופה בסמסטר ב'.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח