לימודי תואר שלישי

לימודי תואר שלישי במסלול הישיר:

לימודים במסלול זה מיועדים לתלמידים אלה:

1. תלמידים שסיימו את לימודיהם בתואר הראשון בהצטיינות יתרה, והם מתאימים למסלול זה על פי ידיעותיהם, כישוריהם ומוכנותם לכתיבת עבודת דוקטורט, יוכלו ללמוד במסלול לימודים ישיר לקראת התואר השלישי (במסגרת זו נדרשים גם לימודים נוספים, על פי התקנון הקיים).

2. תלמידים מצטיינים לתואר השני, אשר השלימו מחצית לפחות מהיקף הלימודים הנדרש לתואר השני, יתקבלו למסלול הישיר על פי תקנוני בתי הספר בפקולטה.

לתלמידי המסלול הישיר יוענק תואר "מוסמך אוניברסיטה" לאחר שעמדו בתנאים הבאים:

 1. סיימו ללמוד קורסים מהתואר השני בהיקף של 20 ש"ס לפחות וכתבו במסגרת זו שתי עבודות סמינריונויות בציונים הנדרשים מתלמידי "המסלול הישיר" ולפי הקורסים שנקבעו להם.
 2. אושרה הצעת המחקר לאחר שעמדו בהצלחה בבחינת הכשירות.
 3. ציון הגמר -
  לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"א ואילך - לא יחושב ציון גמר.
  לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"א, יוענק ציון גמר על פי מפתח השקלול הבא:
  50% - ציוני העבודות הסמינריוניות.
  50% - ממוצע הציונים בשאר הקורסים.

לקבלת מידע נוסף על "המסלול הישיר" יש לפנות למזכירויות בתי הספר 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח