פירוט הקורסים

קורסי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי תכנית המצטיינים

שיעורי ליבה

שיעורים ייחודיים למצטיינים-שנה א' חובה (מסגרת 222)

0662510001 - כתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר עילי ראונרסמסטר ב'סדנהא'16:00–18:00גילמןא362
**הקורס יינתן פעם בשבועיים
0662510101 - כתיבת תסריטים (תאריך בחינה)
גב' ויניק מיכלסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00גילמןא362

שיעורים ייחודיים למצטיינים - שנה ב' חובה (מסגרת 222)

0662512001 - כתיבה יוצרת (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר ב'סדנהה'12:00–14:00גילמןא361
0662520001 - קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים** (תאריך בחינה)
ד"ר שאול סתרסמסטר א'+ב'ק"מה'14:00–16:00ווב101
**הקורס יתקיים פעם בשבועיים

שיעורים ייחודיים למצטיינים - חובה לשנה ג' (מסגרת 222)

0662530201 - אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי (תאריך בחינה)
גב' היימן מיכלסמסטר א'סדנהא'12:00–14:00גילמן455
0662530001 - הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א' (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'סדנהא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662530101 - רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן304

קורסי מאגר לתכנית המצטיינים (מסגרת 333)

מהפקולטה למדעי הרוח

מהחוג לארכיאולוגיה

0671100101 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
**או
0671100102 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

מבחוג לבלשנות

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

מהחוג לגיאוגרפיה

0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
מר איל פדר
סמסטר ב'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120

מהחוג להיסטוריה כללית

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2016 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג105
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105

מהמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

מהחוג ללימודי התרבות העברית

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0690170101 - מבוא לתורת הסוד ** (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

מהחוג ללימודי מזרח אסיה

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

מהחוג ללימודים קלאסיים

0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן306
0672232301 - קריאה בשירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

מהחוג לספרות

0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

מהחוג לפילוסופיה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהתכנית ללימודי צרפת

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן306
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279

מהתכנית ללימודי נשים ומגדר

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית I - ממרקס להיידגר (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר וגנר רועיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
0659612601 - הסטוריה אינטלקטואלית א (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץ
פרופ' יוסף שורץ
סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279

מהפקולטה לאמנויות

מאדריכלות

0881350301 - תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' בר-אור אמנוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01

מהתכנית הרב-תחומית באמנויות

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158901 - האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקוא206
0861110601 - מבוא לשפת התאטרון (תאריך בחינה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקוא206
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט

מהחוג לקולנוע

0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

מביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה

0845200101 - תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' גרובר פרידלנדר מיכלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ביה"ס למוזיקהמ014

מהחוג לתולדות האמנות

0821150901 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: מודרניזם ואוונגארד (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861159001 - האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00קיקואין01
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח