בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית א' - חובה   ד"ר אורה עמבר   24/01/2016  09:00  04/03/2016  09:00 
בחינת בית   בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית - חובה   גב' תרזה בירון-פריד   מועד א : 27/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד ה-29/01/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 24/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד ה - 24/02/2016 בשעה 13:00

עבודה   משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : תאריך הגשת עבודה 1/3/16 במזכירות החוג.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית ב' - חובה   ד"ר אורה עמבר   22/06/2016  09:00  18/07/2016  09:00 
בחינת בית   סדנה בעריכת תרגום - חובה   ד"ר נחמה ברוך   מועד א : 19/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד ה- 21/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 17/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד ה- 19/07/2016 בשעה 13:00

עבודה   לוקליזציה   גב' ליאת נוי   מועד א : תאריך הגשת עבודה 29/6/16 במזכירות החוג.

עבודה   מפרקטיקה לתיאוריה - גישות שונות בחקר התרגום   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : תאריך הגשת עבודה 17/7/16 במזכירות החוג.

עבודה   סדנה בתרגום פרוזה אנגלית   מר אוסטפלד לוין שאול   מועד א : תאריך הגשת עבודה 20/6/16 במזכירות החוג.

עבודה   סדנה לתרגום טקסטים עיוניים   גב' דפנה רוזנבליט ,גב' קרן נייזר-כהן   מועד א : תאריך הגשת עבודה 4/7/16 במזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח