תחומי הידע

א. המסלול להיסטוריה של עם ישראל

לבד מידע היסטורי מבקש מסלול זה להקנות לתלמידיו את התשתית האינטלקטואלית והביקורתית הנדרשת להבנת תופעות, תהליכים, תנועות ונכסים רוחניים, המלווים את תולדות העם היהודי מראשית התהוותו ועד ימינו, וכך גם לפתוח אשנב להכרת "ארון הספרים היהודי" על מדפיו הישנים והחדשים. מסורת ומשבר, ישן וחדש, רצף ותמורה, מרכז ושוליים, ייחודיות מול דמיון, השפעה וספיגה - אלה הם מקצת ממונחי היסוד שבאמצעותם בוחנים מורי החוג את תולדות עם ישראל לדורותיו ולפזורותיו. גלות בבל ושיבת ציון, הכיתות היהודיות בימי בית שני ערב הופעת הנצרות, הכיבוש המוסלמי ומסעי הצלב, חיי משפחה וסדרי חינוך, אמנסיפציה והתבוללות, תולדות הציונות, השואה, הקמת מדינת ישראל והסכסוך היהודי-ערבי הם דוגמאות לאירועים היסטוריים, לתופעות יסוד ולתהליכים חברתיים והיסטוריים הנלמדים בחוג, לצד היכרות קרובה של המקורות התרבותיים שעיצבו את תולדות העם היהודי. הספרות הדתית הקאנונית - התנ"ך, המשנה והתלמוד - כמו גם יצירותיהם המגוונות של חכמי אשכנז וספרד בימי הביניים הן אבני פסיפס המשתלבות בתולדות המשיחיות, החסידות, ההשכלה, ספרות התחייה והספרות המודרנית הנוצרת כאן ועכשיו.

ב. המסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל 

המסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל מציע לתלמידים תמונה רבת פנים מנקודות מבט שונות על מדינת ישראל ועל ההוויה שנרקמה במסגרתה , על כל רבדיה וגווניה,הדינאמיקה שלה ומורכבותה, וזאת על רקע רחב של המציאות הגלובלית, המזרח-תיכונית והיהודית.

לימודי ישראל ישלבו בתוכם  מגוון של נקודות מבט, פרספקטיבות ופרדיגמות. התכנית מקיפה נושאים מרכזיים כגון:"בניין האומה" בעידן הקולוניאלי, "מדינת הגירה", "חברה רב-תרבותית", חברת רוב וחברת מיעוט, עימות לאומי ועוד. נושאים אלה   ייבחנו גם בהקשרים השוואתיים וגלובליים. ל"מקרה" הישראלי יש אמנם מקבילות רבות בארצות אחרות, ואולם, יש לו גם  ייחוד מובהק משל עצמו. ישראל הינה זירה של עימותים, פשרות, ודינמיקה בלתי פוסקת, שבה ההיבטים השונים – פוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות וביטחון לאומי – שלובים זה בזה ומשפיעים זה על זה. הדיון הממוקד באזור גיאוגרפי (ארץ-ישראל) ובזמן ההיסטורי (מראשיתו של היישוב החדש בארץ ישראל ואילך) מאפשר לבחון את המרכיבים השונים של המציאות ההיסטורית, ולהקדיש מקום לעיון מעמיק בתולדות ארץ-ישראל ומדינת ישראל בעת החדשה, תוך שזירתה בהיסטוריה של המזרח התיכון החדשובהיסטוריה המודרנית בכלל. 

שילוב של נקודות מבט ודיסציפלינות מחקריות מאפשר להכיר את התמונה כולה מנקודות תצפית שונות. מדינת ישראל על תולדותיה ומוסדותיה, החברה הישראלית ותרבותה, המבנה הפוליטי, הכלכלה, מערכות המשפט והחינוך ועוד, נלמדים בפקולטות שונות ובחוגים שונים; ואולם, כל מסגרת לימודית מתמקדת בתחום ספציפי המיוחד לה, והסטודנטים אינם זוכים להיחשף לתמונה כוללת. התכנית הרב-תחומית במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל מבקשת לתקן זאת ולהציע אפשרות של לימוד אינטגרטיבי. 


סיורים 
במהלך הלימודים ישתתפו תלמידי שני המסלולים בשני סיורים לימודיים של החוג.
בכל שנה יערוך החוג סיור לימודי אחד, בסמסטר ב'. 
תלמידים שהחלו לימודיהם בחוג לפני שנת הלימודים תשע"ה אינם חייבים בסיור אך רשאים להצטרף אליו.

 

.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח