בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   21/01/2016  09:00  14/02/2016  09:00 
בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   28/01/2016  13:00  18/02/2016  09:00 
בחינה   היסטוריה ומגדר בתרבות המערב   ד"ר מיכל שפירא   04/02/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינה   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   10/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינת בית   לאן נעלמו היוצרות ?   ד"ר זק אדית   מועד א : 03/02/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה למזכירות התכנית עד יום רביעי 10.2 בשעה 13.00

מועד ב : 13/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה למזכירות התכנית עד יום ראשון 20.3 בשעה 13.00

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   פרופ' דפנה הקר   מועד א : 14/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר טל דקל   מועד א : 14/03/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   היסטוריה של מיניות ומגדר באירופה המודרנית, המאה ה-18 עד המאה   ד"ר מיכל שפירא   15/05/2016  09:00     
עבודה סמינריונית   'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות   ד"ר להד כנרת   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   תנועות נשים ופמיניזמים במזרח התיכון   ד"ר תגריד יחיא-יונס   מועד א : 15/05/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   19/06/2016  13:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   סרבנות גט - איך יוצאים מזה?   ד"ר עליזה בזק   26/06/2016  13:00  21/07/2016  09:00 
בחינת בית   על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות   ד"ר עליזה בזק   מועד א : 29/06/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למשרד התכנית בתאריך 6.7.16 בשעה 13:00.

מועד ב : 27/07/2016 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למשרד התכנית בתאריך 3.8.16 בשעה 13:00.

עבודה   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21   ד"ר יאלי השש   מועד א : יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד יום ראשון ה- 31.7 בשעה 13.00

עבודה   גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 08/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 08/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 08/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   מועד א : 08/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   מועד א : 18/08/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   סדנת מחקר לתואר שני   ד"ר מירי רוזמרין ,פרופ' דפנה הקר   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   בבית ובחוץ: מעמד האישה בישראל בשנים הראשונות למדינה   ד"ר שרון גבע   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   גבריות במלכוד   ד"ר להד כנרת   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית   ד"ר גור זיו חגית   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   על הפוליטי במרחב הפסיכואנליטי   ד"ר אפי זיו   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   מועד א : 18/09/2016 בשעה : 09:00 ; יש את העבודה למזכירות התכנית עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח