מסלולי הלימודים

החוג מציע שני מסלולי לימוד:

מסלול מחקרי, הכולל כתיבת עבודת גמר.

מסלול עיוני, ללא כתיבת עבודת גמר.

תלמידים שיבחרו במסלול העיוני לא יוכלו להתקבל בעתיד ללימודי התואר השלישי, אלא אם ישלימו דרישות הולמות, ובהן כתיבה של עבודה השקולה לעבודת גמר.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח