קורסי החוג לספרות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
**חובה לקחת הדרכה אישית לקורס הנ"ל
0680111101 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר שגב עמוסיסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00גילמן497
0680111102 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר רועי חמאםסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד210
0680111103 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' יעל פלוסרסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד211
0680111105 - הדרכה אישית במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר אורן ירמיהסמסטר א'הדרכה אישיתג'12:00–14:00דן-דוד212
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר רועי חמאםסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד102
0680111302 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר שגב עמוסיסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן361
0680111303 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
גב' אריאל פרידןסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד101
0680111304 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
גב' חן אדלסבורגסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד212
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680100601 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר אורן ירמיהסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן497
0680100602 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר יפעל ביסטריסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד211
0680100603 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' שגיא-הובר שיסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד101
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
**ניתן לקחת בשנה ב'
0680144401 - תרגיל במיומנויות כתיבה ** (תאריך בחינה)
גב' מרב הללסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן361
** רישום באישור המרצה בלבד

שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)

0680324101 - זהות, זמן ומרחב ביצירת ס. יזהר (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0680210001 - בעלי חיים בספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
0680325501 - עגנון:"חידות הנפש" (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0680301301 - הטוב הרע והמכוער: אתיקה ואסתטיקה בספרות ההשכלה (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00
0680210201 - איש חידה: משה בספרות העברית לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן361
0680316501 - שירי הקודש של שלמה אבן גבירול (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280
0680210501 - שירת שנות השישים (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0680210601 - אוונגרד בעברית (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן362
0680210401 - סיפורים על כתיבה: מעגנון עד קסטל בלום (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן307
0680325601 - ספרות כעדות: ייצוגי השואה בממואר (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן280
**סגור למי ששמע את הקורס בעבר כסמינריון
0680302101 - דוד גרוסמן: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן307
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0680210701 - שירי פרישות ופרקי הגות בספרות העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נילי שלוסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן362

שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת (132)

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן307
0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455
0680315201 - תשובות אברהם: ספרות, תיאוריה ומדרש (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן362
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307
0680302601 - טוני מוריסון (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0680323701 - זרמים ברומן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן306
0680208301 - סיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0680210801 - מבוא לספרות הרוסית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר רפי צרקין סדןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306
0680316401 - סוף לסיפור?הרומאן הישראלי העכשווי (תאריך בחינה)
ד"ר שאול סתרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0680311301 - טרגדיה ופילוסופיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
**סגור למי ששמע את הקורס בין הטרגדיה לטרגי
0680326001 - לקרוא את קפקא בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קלייןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן305
0680326201 - ספרות יידיש ואתגר המודרניות ** (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמןא317
**תלמידי מ.א במסלול יידיש יוכלו להירשם באישור מיוחד
0680131001 - תיאטרון: בין היסטוריה לפואטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' יעל לבואסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן450
0680325001 - הנרטיב הילדי בסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
** סגור למי ששמע את הקורס בעבר כסמינר
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
** לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'
0680312701 - גותיות של פרברים (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן306
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
** סגור למי ששמע את הקורס במסגרת לימודי מיגדר
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0680325901 - אמריקה ודמות הבלש** (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן280
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0680210901 - עולמו הספרותי והפילוסופי של דוסטויבסקי (תאריך בחינה)
ד"ר רפי צרקין סדןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן317
0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)

0680421201 - ביאליק ומשוררי זמנו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג212
0680404601 - מחזאים אמריקניים: פואטיקה והיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן455
0680410701 - סיפורת השואה בעברית ובספרויות אחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סגור למי ששמע את הסמינר כסמינר מ.א.
0680411901 - פרימו לוי וספרות השואה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן497
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן497
0680421701 - אמהות, בנות ובנים: אמהות בפרוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
0680411601 - מכונת המלחמה והספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא361
0680410801 - שירת האהבה העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0680410601 - דרקונים, גיבורים ומרחבים קסומים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00רוזנברג212
0680411501 - כשאני אומר אנחנו: יחיד ורבים בשירה העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד210
0680407501 - המטפורה: נקודת צומת בינתחומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0680410901 - אריך אוארבך: ספרות ותודעה היסטורית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680405901 - ספרות חילונית בעולם דתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג209
0680411001 - שאלת הקריאה: ביקורת פסיכואנליטית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן261
0680411301 - ספרות חברה ופוליטיקה: מהמהפכה הצרפתית לפרשת דרייפוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680411801 - מבט מן השוליים בספרות ובקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן304
0680411201 - לאקאן קורא ספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא317
0680411401 - שירה וריטואל בתרבות העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא317
0680411701 - האנושי והלא-אנושי בספרות, בקולנוע ובפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא361
0680412001 - מחבואים עם אלוהים: מרבי נחמן מברסלב ועד עגנון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרב'08:00–10:00גילמן261
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרה'08:00–10:00גילמן261
**הסמינר יתחיל בשעה 08:30

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

הקורסים שמתחילים ב 06806 מיועדים רק לתלמידי כתיבה יוצרת

נתיב משולב: סיפורת ושירה (מסגרת 150)

סדנאות שנה א'

יש לבחור בכל סמ' באחת משתי הסדנאות

יש להמשיך בסמ' ב' עם אותו מורה של סמ' א'

0680610101 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמן497
0680610201 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלי הירשסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0680610401 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00דן-דוד102
0680610501 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלי הירשסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00גילמן260

שנים ב' ו-ג'

נתיב כתיבת שירה (מסגרת 152)

0680603901 - סדנת שירה ב' ג' תשע"ו (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר א'סדנהא'10:00–12:00גילמן497
0680604001 - סדנת שירה ב' ג' תשע"ו (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר ב'סדנהא'10:00–12:00גילמן497
0680604501 - סדנת שירה ב' ג' תשע"ו (תאריך בחינה)
מר רועי חסןסמסטר ב'סדנהה'12:00–14:00גילמן304

נתיב כתיבת סיפורת (מסגרת 151)

0680604101 - סדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ו (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00גילמן497
0680604201 - סדנה בפרוזה (לשנה ב') תשע"ו (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמן497
0680604301 - סדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ו (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג211
0680604401 - סדנה בפרוזה (לשנה ג') תשע"ו (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג212

מגמת תרגום (מסגרת 154)

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680700901 - המקרא ותרגומיו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא362
0680701001 - סדנת תרגום מגרמנית (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680702701 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמןא317
0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00גילמןא362
0680701201 - תרגום, מניפולציה, צנזורה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
**סגור למי ששמע את תרגום ואידאולוגיה
0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן362

לימודי התואר השני (מסגרת 620)

תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינריונים מלימודי התואר השני

סמינרים, שיעורים וסדנאות לתואר שני

0680501801 - הספרות העברית בין שתי מלחמות עולם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00ווב101
0680513501 - אמהות, מלחמות וצבא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן304
0680515201 - המחבר ויצירתו: טקסט וקונטקסט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0680515301 - הכפיל: אוהב או אוייב? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0680516701 - כתבי יסוד בפרשנות וביקורת במאה העשרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680515401 - משחק הדמעות: פסיכואנליזה ספרות ובפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמןא317
0680515501 - כתיבת המוות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמן
פרופ' איריס מילנר
סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
0680515601 - מרטין היידגר, המילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן497
0680513801 - סדנת כתיבה למ.א. (תאריך בחינה)
גב' דורית רביניאןסמסטר א'סדנהה'16:00–18:00גילמןא362
0680515701 - תיאוריות של ריבוי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680513201 - סדנה: בין הבדיה לממואר (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמןא362
0626424301 - אמריקנים ככובשים ובוני אומה ** Americans and Occupiers and (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ארז מנלהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00מכסיקוג206
**הסמינר ינתן בשפה האנגלית
0680900201 - סמינר חוקרים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00
**באישור המרצה הרישום יהיה ידני
0680516601 - מה שלא נאמר: צליל, חרוז וריתמוס (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמןא361
0680515801 - בסימן שבתאי: ספרות ואלכימיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן362
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן455
0680516201 - אתניות בספרות הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0680509701 - שירה עברית במרחב העות'מאני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טובה באריסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0680504801 - הדרמה של ההתקבלות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל לבואסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' יעל לבואסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
0680516001 - הנשים של האבנגרד** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
**פתוח לתלמידי ב.א. מצטיינים
0680516101 - ייצוג וגוף: בטלר וויזואליה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן262
0680516901 - בעיות מתודולוגיות בכתיבת תיזה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן304
**הרישום באישור המרצה
0680517001 - קריאה מודרכת בכתבי עת חדשים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא317
**הרישום באישור המרצה
0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680516801 - סדנת מ.א. בעריכת פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0680512901 - תיאוריות ספרותיות עכשוויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול סתרסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן260
0680516501 - הסיפור הקצר: פרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0680516401 - מודרניזם בצרפת: מהסוריאליזם ועד לסלין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0680514901 - לכתוב עם התנ"ך: סדנת כתיבה לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'סדנהא'14:00–16:00גילמןא361
0680513101 - סדנה בכתיבת סיפור בלשי** (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהד'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680515001 - תיאטרון הטקסט הנודד: סדנה לכתיבת שירה לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר אפרת מישוריסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

המסלול בספרות יידיש (לתואר שני)

0680830501 - המצאת הפולקלור היהודי במזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהבית שטרןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362

פתוח לתלמידי ב.א מצטיינים' באישור המרצה

0680830601 - ה"מעשה" בספרות היידיש בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא362

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח