ועדות בית הספר

1. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה  ("ועדת דוקטורנטים")
2. הוועדה לפרסומים מדעיים  
3. ועדת הקרן ע"ש דב סדן והפרס ע"ש גוסטה סדן לבית פרנס
4. ועדת קרן יורן שניצר
5. ועדת קרן יניב

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות

ועדה זו מרכזת את מערך הקבלה, הלימודים והמחקר לתלמידי התואר השלישי במדעי היהדות. הוועדה דנה בהצעות מחקר של מועמדים ומועמדות ללימודי התואר השלישי, מסדירה את אישורן קודם לכתיבתן, עוקבת  אחרי התקדמות המחקרים וממליצה על אישורם לאחר השלמתם, משנמצאו ראויים לזכות את כותביהם בתואר "דוקטור לפילוסופיה".

חברי הוועדה הם:
פרופ' חיים כהן (יו"ר)
פרופ' שלמה בונימוביץ
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' משה פלורנטין
פרופ' ישי רוזן צבי
פרופ' שלום רצבי
ד"ר דלית רום-שילוני
ד"ר מעוז כהנא (מ"מ)
ד"ר רונית מרוז (מ"מ)

 

הוועדה לפרסומים מדעיים

בית הספר מוציא לאור - הן באורח עצמאי והן בשיתוף עם הוצאות ספרים אחרות - עבודות מחקר של חברי הסגל שאושרו על ידי הוועדה לפרסומים מדעיים של בית הספר. ועדת הפרסומים קובעת את מדיניות בית הספר בכל הנוגע לתמיכה בפרסום מחקרים מדעיים של חברי סגל בית הספר. הוועדה מחליטה באילו מחקרים לתמוך וכיצד תתבטא התמיכה. חוקרים המעוניינים להסתייע בבית הספר לצורך פרסום מחקריהם מוזמנים להגיש את בקשותיהם לוועדה. הוועדה מתכנסת אחת לשנה, בראשית הסמסטר השני.

חברי הוועדה לפרסומים מדעיים הם:
פרופ' חיים כהן (יו"ר) 
פרופ' אבנר הולצמן
ד"ר יובל שחר
פרופ' שלמה בונימוביץ
ד"ר רונית מרוז

חברי ועדת שופטי קרן דב סדן
פרופ' דן לאור (יו"ר)
פרופ' ניצה בן ארי
פרופ' תמר סוברן


חברי ועדת קרן יורן שניצר
פרופ' דינה פורת, (יו"ר)
פרופ' חיים כהן
ד"ר עמיחי נריה (נציג המשפחה)
פרופ' דוד אסף

ד"ר שמחה גולדין

חברי ועדת קרן יניב
פרופ' חיים כהן (יו"ר)
פרופ' יורם ארדר
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' דוד דה פריס
ד"ר יובל שחר


חברי ועדת המלגות
פרופ' חיים כהן (יו"ר)
פרופ' טובה בארי
ד"ר שמחה גולדין
פרופ' תמר סוברן

ועדת המינויים של בית הספר היא אחת מארבע ועדות המינויים של הפקולטה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח