חישוב ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

ציוני כלל הקורסים בשנים א'- ג'  70%
ציון עבודות הסמינר  30%
                         
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח