פירוט הקורסים

קורסי התכנית למחקר התרבות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00נפתלי210
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00נפתלי207
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל
1041110209 - מבוא לסוציולוגיה** (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00נפתלי208

קורסי חובה

0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"סג'12:00–16:00גילמן305
0669506901 - טקסטים קלאסיים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דפנה הירשסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

קורס חובה למתקדמים

0669508201 - כתיבת הצעת מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן262

סמסטר א'

קורסי בחירה

0669611201 - היסטוריה, מורשת וזיכרון בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פעת גוטמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן497
0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0669611801 - המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן450
0669611701 - המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן450
0669507601 - המעבדה למחקר התרבות א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00
0669508301 - המעבדה לתעביר ומגע בין תרבויות א' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהר
פרופ' רפי גרינברג
סמסטר א'סמינרג'14:00–16:00
0669611401 - חומרים ופרקטיקות בתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
0669611501 - המעבדה למחקר תרבות הקהילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמןא317

סמסטר ב'

קורסי חובה

0669400801 - מחקר התרבות: מסורות ובעיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317

קורסי בחירה

0669611001 - קבוצות אתניות והסתגלות תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן450
0669610901 - בית ושייכות בעולם גלובלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב301
0669610701 - הגירה, פזורה, גולה: נדידה והתפשטות של תרבויות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0669508601 - המעבדה לתעביר ומגע בין תרבויות ב' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איתמר אבן-זהר
פרופ' רפי גרינברג
סמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00
0669611601 - הקהילה במאה ה-21 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גבריאל בר-חייםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00
0659241401 - גזע, לאום וגזענות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן262
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח