השתתפות בפעילויות שונות בחוג

כחלק מלימודיהם בתכנית התואר השני חובה על תלמידי החוג להשתתף בפורום התואר השני, בסמינר המחלקתי ובהרצאות אורח. נוכחות באירועים אלו והגשת מטלות הנוגעות להם, בהתאם להוראות ראש החוג והיועץ ללימודי התואר השני, הם תנאי להמשך לימודים לתואר שני.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח